Konferencje

Nadchodzące

Choroba i odpowiedzialność – sympozjum Polskiego Towarzystwa Bioetycznego oraz Interdyscyplinarnego Centrum Etyki UJ, grudzień 2018 r., Instytut Filozofii UJ w Krakowie (więcej informacji wkrótce).

 


Normatywne aspekty odmowy zgody na szczepienie – sympozjum Polskiego Towarzystwa Bioetycznego oraz Interdyscyplinarnego Centrum Etyki UJ, 2 grudnia 2017 r., Instytut Filozofii UJ w Krakowie.

 

Plan wystąpień

BLOK 1: 10.00 – 12.10

 

10.00-10.25 prof. dr hab. Romuald Krajewski (Naczelna Izba Lekarska) – „Zasady obowiązujące lekarzy w relacjach z pacjentami odmawiającymi skutecznego leczenia lub profilaktyki”

 

10.25-10.50 dr med. Iwona Paradowska-Stankiewicz (Kierownik Pracowni Epidemiologii VPD, Zakład Epidemiologii Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny) – „Odmowa zgody na szczepienia postrzegana oczami epidemiologa”

 

10.50 -11.15 dr hab. Joanna Haberko (UAM) – „Uprawnienia rodziców do decydowania o istotnych sprawach dziecka a obowiązek szczepień”

 

11.15-11.40 dr Dobrochna Bach Golecka (UW) – „Regulacje profilaktycznych szczepień ochronnych w prawie międzynarodowym oraz w prawie Unii Europejskiej”;

 

11.40-12.10 – 30 minut dyskusji podsumowującej

 

12.10-13.30 Przerwa kawowa

 

 

BLOK 2: 13.30-15.15

 

13.30-13.55 dr hab. Agnieszka Barczak-Oplustil (UJ) – „Prawnokarne aspekty odmowy zgody na szczepienie”

 

13.55-14.20 dr Tomasz Żuradzki (UJ) – „Kognitywne mechanizmy odrzucania konsensusu naukowego: przypadek szczepień”

 

14.20-14.45 dr hab. Marek Czarkowski (WUM) – „Dopuszczalność stosowania obowiązkowych szczepień ochronnych”

 

14.45-15.15 – 30 minut dyskusji podsumowującej

 

 


Przeprowadzone

 

11 listopada 2016 w Krakowie: Wokół równości w opiece zdrowotnej, ogólnopolska konferencja naukowa, organizowana przez Polskie Towarzystwo Bioetyczne wraz z Instytutem Filozofii i Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ.

 

12 grudnia 2015 w Krakowie: sympozjum  O etycznych problemach demencji.

 

5-6 czerwca 2014 w Lublinie: Nowe technologie medyczne a standardowa opieka zdrowotna, ogólnopolska konferencja naukowa w ramach projektu Sprawiedliwość w opiece zdrowotnej, współorganizowana przez Zakład Etyki i Filozofii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ oraz Polskie Towarzystwo Bioetyczne.

 

11-12 grudnia 2010 w Krakowie: Dlaczego pomagać obcym? Etyczne aspekty sprawiedliwości globalnej – konferencja zorganizowana we współpracy z Instytutem Filozofii UJ jako część projektu edukacyjnego finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach programu Edukacja Rozwojowa 2010.

 

4 grudnia 2010 w Warszawie: Jak zapewnić etyczną realizację badań biomedycznych? – konferencja zorganizowana we współpracy z Ośrodkiem Bioetyki NRL.

 

18-20 czerwca 2010: Etyka dla zawodów – jaka i dla kogo? – internetowa konferencja naukowa, zorganizowana we współpracy z Instytutem Filozofii UJ.

 

26 września 2009 r. w Krakowie: Konflikty między opinią lekarza i wolą pacjenta – czy są nam potrzebne szpitalne komisje etyczne? – sympozjum organizowane przez Polskie Towarzystwo Bioetyczne wraz z Instytutem Filozofii i Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ.

 

25 października 2008 r. w Krakowie: Jakiej reformy prawa bioetycznego Polacy potrzebują? – sympozjum zorganizowane we współpracy z Polskim Towarzystwem Bioetycznym.

 

29-31 sierpnia 2008 r. w Krakowie: Etyczne i prawne granice badań naukowych – ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana we współpracy z Instytutem Filozofii UJ i Polskim Towarzystwem Bioetycznym.

 

25-27 maja 2007: Filozoficzne i prawne aspekty kodeksów etyki lekarskiej – konferencja internetowa na forum Internetowego Serwisu Filozoficznego „Diametros” zorganizowana we współpracy z Instytutem Filozofii UJ i Polskim Towarzystwem Bioetycznym.