POLSKI  ENGLISH

Nowości

11 listopada 2016 w Krakowie: „Wokół równości w opiece zdrowotnej”, ogólnopolska konferencja naukowa, organizowana przez Polskie Towarzystwo Bioetyczne wraz z Instytutem Filozofii i Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ.

Maj 2016 - „O terapii daremnej” - internetowa debata organizowana przez Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ w ramach projektu "Sprawiedliwość w opiece zdrowotnej" (NCN, Maestro 4) we współpracy z Polskim Towarzystwem Bioetycznym.

Realizacja projektu Filozofia w praktyce

Realizacja projektu "Sprawiedliwość w opiece zdrowotnej"

Regularnie wzbogacana baza kazusów z różnych dziedzin etyki, w tym zwłaszcza z bioetyki / etyki medycznej.