POLSKI  ENGLISH

Nowości

„Wokół równości w opiece zdrowotnej” - Internetowa debata organizowana w ramach projektu "Sprawiedliwość w opiece zdrowotnej" (NCN, Maestro 4) przez Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ we współpracy z Polskim Towarzystwem Bioetycznym (listopad 2016), w uzupełnieniu do konferencji pod tym samym tytułem.

11 listopada 2016 w Krakowie: „Wokół równości w opiece zdrowotnej”, ogólnopolska konferencja naukowa, organizowana przez Polskie Towarzystwo Bioetyczne wraz z Instytutem Filozofii i Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ.

Realizacja projektu Filozofia w praktyce

Realizacja projektu "Sprawiedliwość w opiece zdrowotnej"

Regularnie wzbogacana baza kazusów z różnych dziedzin etyki, w tym zwłaszcza z bioetyki / etyki medycznej.