Konferencja i debata: Wokół równości w opiece zdrowotnej

11 listopada 2016 w Krakowie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa organizowana przez Polskie Towarzystwo Bioetyczne wraz z Instytutem Filozofii i Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ, a także internetowa debata w ramach projektu „Sprawiedliwość w opiece zdrowotnej” (NCN, Maestro 4).