Tomasz Żuradzki zdobywcą ECR Starting Grant

Tomasz Żuradzki, kierownik Interdyscyplinarnego Centrum Etyki UJ, został laureatem prestiżowego konkursu „Starting Grant” organizowanego przez European Research Council (ERC). To pierwszy grant ERC z filozofii w Polsce. W konkursie nagrodzono też projekt dra Michała Németha z Wydziału Filologicznego UJ – są to dwa pierwsze w historii granty ERC dla naukowców afiliowanych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tytuł nagrodzonego projektu to: Deep uncertainties in bioethics: genetic research, preventive medicine, reproductive decisions.