Prezentacja: References to the Kuhnian Philosophy of Science in Law and Economics Literature: A Critical Analysis

Piotr Bystranowski z Wydziału Prawa UJ wygłosi referat pt. „References to the Kuhnian Philosophy of Science in Law and Economics Literature: A Critical Analysis” podczas „MetaLawEcon Workshop: Law and Economics: Theoretical and Practical Dimensions of Interdisciplinarity” w Helsinkach w dniach 8-11 listopada 2017 r. Referat powstał w ramach projektu „Laboratorium filozofii eksperymentalnej: normatywne implikacje efektu ofiary zidentyfikowanej”.