Prezentacja: Rola gotowości motywacyjnej w kontekście ofiary zidentyfikowanej

Ewa Szumowska z Instytutu Psychologii UJ wygłosiła referat „Rola gotowości motywacyjnej w kontekście ofiary zidentyfikowanej” podczas  XIV Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej w Toruniu, 15-17 września 2017 r. Praca powstała w ramach projektu „Laboratorium filozofii eksperymentalnej: normatywne implikacje efektu ofiary zidentyfikowanej”. Autorami prezentowanej pracy są Ewa Szumowska, Aneta Czernatowicz-Kukuczka, Małgorzata Kossowska, Paulina Szwed, Tomasz Żuradzki.