Projekty w toku

Niepewność w argumentacji bioetycznej: badania genetyczne, medycyna prewencyjna, decyzje prokreacyjne (BIOUNCERTAINTY)

Projekt badawczy finansowany przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) w ramach konkursu Starting Grant w latach 2019-24, nr umowy: 805498. Tytuł: Niepewność w bioetyce: badania genetyczne, medycyna prewencyjna, decyzje prokreacyjne Abstrakt: Postęp w badaniach oraz technologiach biomedycznych połączony jest często z niepewnością dotyczącą tego, w jaki sposób należy oceniać jego rezultaty. Niekiedy […]

19 stycznia 2019 by Tomasz Żuradzki

Sprawiedliwość w opiece zdrowotnej

Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Maestro, nr 2013/08/A/HS1/00079, okres realizacji: 28.08.2013 – 27.03.2019, kierownik projektu: prof. Włodzimierz Galewicz.   REALIZACJA PROJEKTU   Publikacje   Włodzimierz Galewicz, „Medyczne i ekonomiczne kryteria gwarantowanej opieki zdrowotnej”, w: Etyka w medycynie – wczoraj i dziś. Wybrane zagadnienia, pod redakcją naukową K. Basińskiej i J. Halasza, Kraków […]

18 października 2017 by Tomasz Żuradzki

Laboratorium filozofii eksperymentalnej: normatywne implikacje efektu ofiary zidentyfikowanej

Projekt badawczy finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, konkurs Rozwój 2.b. latach 2016-2019, nr 0068/NPRH4/H2b/83/2016, kierownik: dr Tomasz Żuradzki, główni wykonawcy: prof. dr hab. Małgorzata Kossowska oraz prof. dr hab. Wojciech Załuski.   Popularnonaukowe streszczenie projektu Większość ludzi chętniej pomaga osobom zidentyfikowanym niż tzw. osobom statystycznym. Głównym celem […]

by Tomasz Żuradzki

Ofiary statystyczne, niepewność normatywna, ślepy traf: etyka a podejmowanie decyzji w sytuacjach ryzyka lub niepewności

Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Opus 9 (HS1) w latach 2016-2020, nr 2015/17/B/HS1/02279, kierownik: dr Tomasz Żuradzki.   Popularnonaukowe streszczenie projektu W projekcie analizujemy filozoficzne problemy związane z podejmowaniem etycznych decyzji przez osoby publiczne i prywatne w różnego rodzaju sytuacjach niepewności lub ryzyka. Zamierzenie badawcze zakłada, że teorie z zakresu etyki normatywnej – […]

8 października 2017 by admin

Etyka, historia, medycyna: wydanie anglojęzycznych numerów czasopisma „Diametros”

Projekt edytorski finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, konkurs Umiędzynarodowienie 3.b. w latach 2016-2021, nr 0177/NPRH4/H3b/83/2016, koordynator: dr Tomasz Żuradzki. Projekt przewiduje publikację pięciu międzynarodowych numerów specjalnych czasopisma „Diametros”. Numery wydane w ramach projektu   Ethics and Uncertainty (pod redakcją Tomasza Żuradzkiego), „Diametros” 53, wrzesień 2017   Enlightenment and Secularism […]

by Tomasz Żuradzki

Filozofia w Praktyce

  Czasopismo popularnonaukowe „Filozofia w Praktyce” utworzone we wrześniu 2015 r. dzięki finansowaniu z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej na podstawie Umowy nr 139/UD/SKILLS/2015 o wykorzystanie Nagrody przyznanej dr. Tomaszowi Żuradzkiemu w konkursie eNgage w ramach projektu SKILLS współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, okres realizacji: 2015 – 2016. W roku akademickim 2016-17 „Filozofia w Praktyce” była […]

7 października 2017 by Tomasz Żuradzki

Projekty zakończone

Etyka a niepewność: nieokreśloność, loterie i metarozumowania

Staż w Tilburg Center for Logic, Ethics, and Philosophy of Science w semestrze zimowym 2017-18 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Uwertura 1, który organizowany jest w porozumieniu z Europejską Radą ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) na podstawie programu Fellowship Schemes to Visit ERC Grantees, nr projektu: 2017/24/U/HS1/00084; laureat: dr Tomasz Żuradzki.     […]

23 października 2017 by Tomasz Żuradzki

Filozofia moralna Tomasza z Akwinu – jej znaczenie dla polskiej kultury

Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w latach 2012-17, nr 11H 11 002480, kierownik projektu: prof. Włodzimierz Galewicz.

22 października 2017 by Tomasz Żuradzki

Terroryści, najemnicy, cywile: prawne i etyczne wyzwania wynikające ze współczesnych metod oraz warunków prowadzenia konfliktów zbrojnych

Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Sonata (HS5) w latach 2012-2015, 2011/03/D/HS5/01152, kierownik: dr Tomasz Żuradzki.   Popularnonaukowe streszczenie projektu Zamachy terrorystyczne z 11 września 2001 r. i zdecydowana reakcja, do jakiej sprowokowały one Stany Zjednoczone i niektórych ich sojuszników, sprawiły, iż odżyły debaty prowadzone przez prawników, politologów czy filozofów na temat tego: 1) […]

8 października 2017 by admin

Między zasadą ostrożności a rachunkiem społecznych zysków i strat: etyczne aspekty oceny ryzyka i niepewności w regulacjach normatywnych dotyczących badań naukowych i ich zastosowań

Projekt badawczy finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Iuventus Plus” w latach 2012-14 r.; kierownik projektu: dr Tomasz Żuradzki. Wybrane publikacje   T. Żuradzki (2015), The preference toward identified victims and rescue duties, „American Journal of Bioethics” 15 (2): 25-27   T. Żuradzki (2014), The moral uncertainty in bioethical argumentation: the new understanding of […]

7 października 2017 by Tomasz Żuradzki

Badania w naukach biomedycznych – spory o moralny status ich przedmiotów

Projekt badawczy finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2011-12, nr N N101 139340, kierownik projektu: prof. Włodzimierz Galewicz.

6 października 2017 by Tomasz Żuradzki

Dlaczego pomagać obcym? Etyczne aspekty sprawiedliwości globalnej

Projekt edukacyjny finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Edukacja rozwojowa 2010, trwający od września do grudnia 2010 r., kierownik projektu: prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz. Artykuły naukowe   Miłowit Kuniński – Sprawiedliwość globalna: szlachetny ideał czy rzetelna teoria?, „Diametros” nr 26 (grudzień 2010)   Paweł Łuków – Kim są potrzebujący pomocy?, „Diametros” nr 26 […]

5 października 2017 by Tomasz Żuradzki

Podstawy etyki profesjonalnej

Projekt finansowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (subsydium profesorskie w ramach Programu Mistrz), okres realizacji 2006-10, kierownik projektu: prof. Włodzimierz Galewicz.

4 października 2017 by Tomasz Żuradzki

Problemy i kazusy z etyki medycznej

Projekt badawczo-rozwojowy, dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na mocy decyzji z dnia 13 marca 2008 r.; kierownik projektu: prof. Włodzimierz Galewicz; główni wykonawcy: prof. Tomasz Pasierski (AM w Warszawie), prof. Marek Sanak (CM UJ), prof. Kazimierz Szewczyk (Uniwersytet Medyczny w Łodzi).

3 października 2017 by Tomasz Żuradzki