Projekt: Etyka a niepewność: nieokreśloność, loterie i metarozumowania

Projekt dra Tomasza Żuradzkiego pt. „Etyka a niepewność: nieokreśloność, loterie i metarozumowania” otrzymał finansowanie w ramach programu Uwertura 1 Narodowego Centrum Nauki.