Prezentacje: Definicja śmierci a pobieranie narządów po zatrzymaniu krążenia

Piotr Nowak wygłosi referat pt. Definicja śmierci a pobieranie narządów po zatrzymaniu krążenia podczas konferencji „Problemy Definicyjne i Strategie Argumentacyjne w Filozoficznych i Bioetycznych Debatach nad Początkiem i Końcem Życia” na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w dniach 16-17 marca, a także podczas spotkania Zespołu Metodologiczno-Epistemologiczny im. Izydory Dąmbskiej w Instytucie Filozofii UJ w dniu 26 marca 2018 r.