Prezentacja: The Pluralistic Theory of Organ Allocation

Piotr Nowak wygłosił referat pt. „The Pluralistic Theory of Organ Allocation” podczas „European Congress of Analytic Philosophy” (ECAP9) w Monachium w dniach 21-26 sierpnia 2017 r.