Prezentacja: Is Justice Really Blind? The „Identifiable Victim Effect” and Judicial Reasoning

Szymon Osmola wygłosił referat pt. „Is Justice Really Blind? The ‚Identifiable Victim Effect’ and Judicial Reasoning”  podczas XXVIII World Congress of the IVR w Lizbonie w dniach 17-21 lipca 2017 r. Praca powstała w ramach projektu „Laboratorium filozofii eksperymentalnej: normatywne implikacje efektu ofiary zidentyfikowanej”.