Nagroda Naukowa „Filozofii w Praktyce”

W maju 2017 r. Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ wraz z Polskim Towarzystwem Bioetycznym przyznało Nagrodę Naukową „Filozofii w Praktyce”. Pierwszą laureatką została dr Joanna K. Malinowska za artykuł pt. Cultural neuroscience and the category of race: the case of the other-race effect, opublikowany w czasopiśmie „Synthese” 193/12 (2016): 3865-87. Popularnonaukowa wersja tego tekstu została opublikowana na łamach „Filozofii w Praktyce” pod tytułem: Ponad kategorią rasy: rozpoznawanie przedstawicieli grup etnicznych a efekt jednorodności nieznanego. Fundatorem Nagrody Naukowej FwP była Fundacja PZU. Więcej informacji na stronie czasopisma „Filozofia w Praktyce”.