Członkowie Kolegium Interdyscyplinarnego Centrum Etyki UJ

Kadencja 2016-2020

 

WYDZIAŁ FILOZOFICZNY

dr hab. Bartłomiej Dobroczyński – Instytut Psychologii

prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz – Instytut Filozofii

prof. dr hab. Jarosław Górniak – Instytut Socjologii

dr Tomasz Żuradzki – Instytut Filozofii (kierownik Interdyscyplinarnego Centrum Etyki UJ)

 

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

prof. dr hab. Wojciech Załuski – Katedra Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej

 

WYDZIAŁ LEKARSKI

prof. dr hab. Marek Sanak – Wydział Lekarski, II Katedra Chorób Wewnętrznych