POLSKI  ENGLISH


DZIAŁALNOŚĆ

KONFERENCJE

przygotowywane:

11 listopada 2016 w Krakowie: „Wokół równości w opiece zdrowotnej”, ogólnopolska konferencja naukowa, organizowana przez Polskie Towarzystwo Bioetyczne wraz z Instytutem Filozofii i Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ.

przeprowadzone:

5.06-6.06.2014: „Nowe technologie medyczne a standardowa opieka zdrowotna”, ogólnopolska konferencja naukowa w ramach projektu „Sprawiedliwość w opiece zdrowotnej“, współorganizowana przez Zakład Etyki i Filozofii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ oraz Polskie Towarzystwo Bioetyczne, Lublin, 5-6 czerwca 2014 r.

11-12 grudnia 2010 w Krakowie: Dlaczego pomagać obcym? Etyczne aspekty sprawiedliwości globalnej - konferencja zorganizowana we współpracy z Instytutem Filozofii UJ jako część projektu edukacyjnego finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach programu Edukacja rozwojowa 2010.

4 grudnia 2010, Warszawa: Jak zapewnić etyczną realizację badań biomedycznych?konferencja zorganizowana we współpracy z Ośrodkiem Bioetyki NRL

18-20 czerwca 2010: Etyka dla zawodów – jaka i dla kogo? – internetowa konferencja naukowa, zorganizowana we współpracy z Instytutem Filozofii UJ.

26 września 2009 r. w Krakowie: Konflikty między opinią lekarza i wolą pacjenta – czy są nam potrzebne szpitalne komisje etyczne?, sympozjum organizowane przez Polskie Towarzystwo Bioetyczne wraz z Instytutem Filozofii i Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ

25 października 2008 r. w Krakowie: Jakiej reformy prawa bioetycznego Polacy potrzebują?, sympozjum organizowane we współpracy z Polskim Towarzystwem Bioetycznym.

29-31 sierpnia 2008 r. w Krakowie: Etyczne i prawne granice badań naukowych - ogólnopolska konferencja naukowa, organizowana we współpracy z Instytutem Filozofii UJ i Polskim Towarzystwem Bioetycznym.

25-27 maja 2007 r.: Filozoficzne i prawne aspekty kodeksów etyki lekarskiej - konferencja internetowa na forum Internetowego Serwisu Filozoficznego DIAMETROS, zorganizowana we współpracy z Instytutem Filozofii UJ i Polskim Towarzystwem Bioetycznym.