POLSKI  ENGLISH


O NAS

KONTAKT

dr Tomasz Żuradzki
Instytut Filozofii UJ
ul. Grodzka 52
31-044 Kraków
Telefon: (0-12)-663-17-38
e-mail: incet@uj.edu.pl