POLSKI  ENGLISH


O NAS

Członkowie Kolegium
Interdyscyplinarnego Centrum Etyki UJ
w kadencji 2016-2020

WYDZIAŁ FILOZOFICZNY

dr hab. Bartłomiej Dobroczyński - Instytut Psychologii
prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz - Instytut Filozofii
prof. dr hab. Jarosław Górniak - Instytut Socjologii
dr Tomasz Żuradzki - Instytut Filozofii

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

dr hab. Wojciech Załuski – Katedra Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej

WYDZIAŁ LEKARSKI

prof. dr hab. Marek Sanak – Wydział Lekarski, II Katedra Chorób Wewnętrznych

w kadencji 2012-2016

WYDZIAŁ FILOZOFICZNY

dr hab. Bartłomiej Dobroczyński - Instytut Psychologii
prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz - Instytut Filozofii
prof. dr hab. Jarosław Górniak - Instytut Socjologii

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

dr hab. Wojciech Załuski – Katedra Teorii i Filozofii Prawa

WYDZIAŁ LEKARSKI

prof. dr hab. Marek Sanak – Wydział Lekarski, II Katedra Chorób Wewnętrznych

w kadencji 2008 - 2012

WYDZIAŁ FILOZOFICZNY

dr hab. Bartłomiej Dobroczyński - Instytut Psychologii
prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz - Instytut Filozofii
prof. dr hab. Jarosław Górniak - Instytut Socjologii

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

prof. dr hab. Jerzy Stelmach - Katedra Teorii i Filozofii Prawa

WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI

prof. dr hab. Barbara Płytycz - Instytut Zoologii, Zakład Immunobiologii Ewolucyjnej

WYDZIAŁ BIOCHEMII, BIOFIZYKI I BIOTECHNOLOGII

prof. dr hab. Józef Dulak - Zakład Biotechnologii Medycznej
prof. dr hab. Kazimierz Strzałka - Zakład Biochemii i Fizjologii Roślin

WYDZIAŁ LEKARSKI

prof. dr hab. Stefan Chłopicki - Katedra Farmakologii
prof. dr hab. Marek Sanak - II Katedra Chorób Wewnętrznych

WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA

dr hab. Tomasz Brzostek - Instytut Pielęgniarstwa
prof. dr hab. Cezary Włodarczyk - Instytut Zdrowia Publicznego