POLSKI  ENGLISH


O NAS

POCZĄTKI I CELE

Interdyscyplinarne Centrum Etyki na Wydziale Filozoficznym UJ zostało utworzone na mocy zarządzenia JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 lutego 2007 roku. Podstawowym zadaniem Centrum - jak głosi jego Regulamin - "jest inicjowanie, organizowanie i koordynowanie różnorakich form aktywności naukowej i dydaktycznej w zakresie etyki stosowanej i zawodowej, w szczególności bioetyki i etyki biznesu". Jakkolwiek formalnie Centrum jest jednostką organizacyjną w strukturze Wydziału Filozoficznego, to jednak pod względem merytorycznym i personalnym jest ono inicjatywą międzywydziałową, co przejawia się już w tym, że w skład zarządzającego nim naukowego Kolegium wchodzą przedstawiciele kilku różnych wydziałów UJ. Kierownikem Centrum w latach 2007-2016 był prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz, od października 2016 r. kierownikiem jest dr Tomasz Żuradzki.

Wszystkie materiały opublikowane na stronach Interdyscyplinarnego Centrum Etyki UJ (INCET) chroni prawo autorskie i wszelkie prawa do materiałów są zastrzeżone. Rozpowszechnianie jakichkolwiek materiałów ze strony INCET wymaga uzyskania zgody.