POLSKI  ENGLISH

BIOETYKA / ETYKA MEDYCZNA - Opinie i dyskusje
O racjonalne decyzje w opiece neonatalnej
Dyskusja na stronie Polskiego Towarzystwa Bioetycznego (15.09 – 15.10.2012)

Tekst wprowadzający: Kazimierz Szewczyk
Udział wzięli: Tomasz Dangel, Włodzimierz Galewicz

pełny zapis debaty w Archiwum debat na stronach PTB.