POLSKI  ENGLISH

BIOETYKA / ETYKA MEDYCZNA - Opinie i dyskusje
Edukacja bioetyczna w Polsce
Dyskusja na stronie Polskiego Towarzystwa Bioetycznego (9.11 - 16.11.2009)

Tekst wprowadzający: Kazimierz Szewczyk
Udział wzięli: Barbara Chyrowicz, Monika Florek-Moskal, Włodzimierz Galewicz,Krzysztof Marczewski, Andrzej Muszala, Marek Olejniczak, Janina Suchorzewska, Anna Szczęsna, Marcin Waligóra.

Pełny zapis debaty w Archiwum debat na stronach PTB.