POLSKI  ENGLISH

BIOETYKA / WPROWADZENIE - Opinie i dyskusje
Głos w dyskusji w debacie o terapii daremnej Głos w dyskusji w debacie o terapii daremnej

Janina Suchorzewska

Głos w dyskusji w debacie o terapii daremnej

Czuję niedosyt, że dyskusja toczy się w pięcioosobowym jak dotąd składzie co wyprowadza mnie z dotychczasowego przekonania że doszło w temacie poruszanym często do tzw. „zmęczenia materiałowego”. A tymczasem okazuje się że pojawiają się jeszcze nowe zagadnienia, o których wspomniał profesor Szewczyk, jaką jest odpowiedzialność decyzyjna lekarza. Myślę że profesorowi Szewczykowi nie chodziło tu o odpowiedzialność moralną a nie decyzyjną wobec prawa. To niesłychanie ważne zagadnienie. Wracając jednak do obecnej debaty, myślę, że powinnam ustosunkować się do uwagi profesora Szewczyka odnośnie mojej wypowiedzi dotyczącej rozpatrywania przez sądy zasadności terapii uznanej za daremną. Uzasadniałam, że „trudno mi się zgodzić aby sądy rozpatrywały zasadność uznania terapii za daremną”. Zapewne opatrznie zrozumiałam (za co przepraszam) zdanie pana profesora ze strony 13 brzmiące następująco „Dla zmniejszenia wady nadmiernego formalizmu wskazana byłaby możliwość rozpatrywania przez sądy zasadności uznania terapii za daremną”. Dziękuję za wyjaśnienia dotyczące tej kwestii, które pozwalają mi skorygować moje poprzednie obiekcje.