POLSKI  ENGLISH

BIOETYKA / WPROWADZENIE - Opinie i dyskusje
W sprawie diagnostyki preimplantacyjnej
Dyskusja na stronie Polskiego Towarzystwa Bioetycznego (25.06 – 9.12.2012)

Na stronie Komitetu Bioetyki PAN ukazał się dokument "Stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN nr 2/2012 z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie preimplantacyjnej diagnostyki genetycznej".

Czworo członków Komitetu Bioetyki zgłosiło do tego stanowiska zdania odrębne.

Głosy odrębne: Barbara Chyrowicz, Włodzimierz Galewicz, Andrzej Paszewski, Tadeusz Tołłoczko
Inni uczestenicy panelu: Aleksandra Kukuś, Marian Machinek, Monika Michałowska, Kazimierz Szewczyk, Joanna Turek, Tomasz Żuradzki

pełny zapis debaty w Archiwum debat na stronach PTB.