POLSKI  ENGLISH

BIOETYKA / WPROWADZENIE - Opinie i dyskusje
Jak uregulować kwestię macierzyństwa zastępczego?
Dyskusja na stronie Polskiego Towarzystwa Bioetycznego (16.11 - 23.11.2009)

Tekst wprowadzający: Marta Soniewicka
Udział wzięli: Olga Dryla, Włodzimierz Galewicz, Justyna Holocher, Tomasz Orłowski

Pełny zapis debaty w Archiwum debat na stronach PTB