POLSKI  ENGLISH

- Opinie i dyskusje

  ->  Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych – między równością a dyferencjacją
            opinie
Kilka pytań dotyczących referatu prof. Lacha
        opinie
Powszechny system opieki zdrowotnej a uczące się systemy opieki zdrowotnej
        opinie
Prawo pacjenta do świadczenia zdrowotnego w transgranicznej opiece zdrowotnej jako wyraz poszanowania równości i godności ludzkiej
        opinie
Problem refundacji usług psychoterapeutycznych w kontekście oceny ich skuteczności
        opinie
Prywatne ubezpieczenia zdrowotne a zasada równości i solidarności
        opinie
Równość w dostępie do opieki zdrowotnej w standardach międzynarodowych i ich wpływ na polskie regulacje konstytucyjne
        opinie
Sprawiedliwa alokacja narządów. Trzy perspektywy etyczne
        opinie
Sprawiedliwość i metodologia w badaniach klinicznych
        opinie