POLSKI  ENGLISH

BIOETYKA / WPROWADZENIE - Tematy
Opieka zdrowotna
  | linki | literatura | opinie i dyskusje |


   Organizacja systemu lecznictwa
      Prywatyzacja opieki zdrowotnej
   Alokacja zasobów
   Szpitalne komisje etyczne