POLSKI  ENGLISH

BIOETYKA / ETYKA MEDYCZNA - Bazy ISF Diametros
Świadoma zgoda

Świadoma zgoda
      Instytucje polskie
      Instytucje zagraniczne
      Artykuły w języku polskim
      Artykuły w języku angielskim
      Prawo polskie
      Prawo międzynarodowe

Informacje od pacjenta

Informacje dla pacjenta

Poufność danych

Poufność danych

Odmowa świadczeń i klauzula sumienia

Odmowa świadczeń

Etyka badań medycznych

Eksperymenty medyczne na ludziach
        Strony ogólne
        Organizacje i instytucje
        Raporty, artykuły i inne teksty
        Deklaracje, akty prawne i wskazania
        Różne
      Neuroetyka
        Strony ogólne
        Organizacje i instytucje
        Różne

Badania na zwierzętach

Eksperymenty na zwierzętach

Przegląd stron zagranicznych
Przegląd stron krajowych

Badania z użyciem ludzkich tkanek

Badania z użyciem ludzkich tkanek

Przegląd stron zagranicznych
Przegląd stron krajowych

Badania na ludzkich embrionach i komórkach macierzystych

Badania na ludzkich embrionach i komórkach macierzytstych

Przegląd stron zagranicznych
Przegląd stron krajowych

Badania kliniczne

Przegląd stron zagranicznych,
Przegląd stron krajowych

Intensywna terapia

Choroby zakaźne

Transplantologia

Transplantacja
      Polskie strony ogólne
      Zagraniczne strony ogólne
      Artykuły w języku polskim
      Artykuły w języku angielskim
      Zagraniczne zbiory zasad

Ginekologia i położnictwo

Neonatologia i pediatria

Opieka neonatalna

Genetyka kliniczna

Geriatria i opieka nad osobami w podeszłym wieku

Neurologia

Prawa osób dotkniętych demencją

Psychiatria i ochrona zdrowia psychicznego

Ochrona przed bólem i opieka paliatywna

Paliatywna sedacja

Zdrowie publiczne

Błąd lekarski

Błąd lekarski
     Strony w języku polskim
    
 Strony w języku angielskim
     Strony w języku francuskim
 

Etyka pielęgniarska

Przegląd stron zagranicznych,
Przegląd stron krajowych,

Etyka farmaceutyczna

Etyka farmaceutyczna

Przegląd stron zagranicznych Przegląd stron krajowych