POLSKI  ENGLISH


    Jan Duława, Kto ponosi odpowiedzialność za stan zdrowia?
        pdf   
    Bolesław Rutkowski, Sprawiedliwość w opiece zdrowotnej – cztery opinie
        pdf   synopsis    
    Piotr Szymański, Tomasz Pasierski, "Ocena nowych technologii medycznych – 'kto strzeże samych strażników?'"
        pdf   
    K. Kozera, M. Murawska, W. Marciniak, T. Dangel „Pediatryczna domowa opieka paliatywna w Polsce” (2012)
        pdf