POLSKI  ENGLISH


Konflikty między opinią lekarza i wolą pacjenta – czy są nam potrzebne szpitalne komisje etyczne? Ogólnopolska konferencja naukowa organizowana przez Polskie Towarzystwo Bioetyczne wraz z Instytutem Filozofii i Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ
2009-09-26


Jakiej reformy prawa bioetycznego Polacy potrzebują? Sympozjum zorganizowane we współpracy z Polskim Towarzystwem Bioetycznym.
2008-10-25