POLSKI  ENGLISH

BIOETYKA / WPROWADZENIE - Bazy ISF Diametros

Alokacja zasobów

Przydzielanie środków medycznych

Terapie niestandardowe

Ograniczenie wiekowe

Bezprawne wydawanie recept

Środki o niesprawdzonej efektywnościSzpitalne komisje etyczne

Etyczne konsultacje w neonatologiiPrawo do informacji

KazusyPrawo do decydowania o sobie

KazusyPrawa dzieci

KazusyPrawa osób z zaburzeniami psychicznymi

KazusyProkreacja

KazusyAborcja

Aborcja

Zagrożenie dla zdrowia matki

Ciąża w wyniku przestępstwa

Poważne upośledzenie płodu

Ciąża obumarłaKrzywda prenatalna

Sprawa Maurice przeciwko FrancjiReprodukcja medycznie wspomagana

Macierzyństwo zastępcze

Zapłodnienie in vitro

Sztuczne zapłodnienie

Diagnostyka preimplantacyjnaDiagnostyka prenatalna

Diagnostyka prenatalna

Błąd diagnostyczny

Odmowa skierowania na badania prenatalneDefinicja śmierci

Definicja śmierciRezygnacja z podtrzymywania życia

Rezygnacja z podtrzymywania życia w przypadku pacjentów kompetentnych gdy pacjent sprzeciwia się prowadzeniu terapii

Rezygnacja z podtrzymywania życia w przypadku pacjentów kompetentnych gdy pacjent sprzeciwia się zaniechaniu terapii

Rezygnacja z podtrzymywania życia w przypadku pacjentów kompetentnych gdy pacjent nie zdaje sobie sprawy z mechanizmu terapii

Rezygnacja z podtrzymywania życia w przypadku pacjentów, którzy utracili kompetencję, gdy pacjent znajduje się w trwałym stanie nieświadomości

Rezygnacja z podtrzymywania życia w przypadku pacjentów, którzy utracili kompetencję, gdy pacjent nie jest ani terminalnie chory, ani nie pozostaje w trwałym stanie nieświadomości

Rezygnacja z podtrzymywania życia w przypadku pacjentów, którzy nigdy nie byli kompetentni

Rezygnacja z podtrzymywania życia w stanie terminalnym spowodowanym nowotworem

Rezygnacja z podtrzymywania życia noworodków

Rezygnacja z podtrzymywania życiaLetalna analgezja

Letalna analgezjaEutanazja i wspomagane samobójstwo

Niezmedykalizowana pomoc w samobójstwie

Pomoc w samobójstwie przez zagłodzenie

Eutanazja noworodkówPoufność danych

Poufność danychEugenika

Selekcja zarodkówBłąd diagnostyczny

Sprawa Maurice przeciwko Francji