POLSKI  ENGLISH

BIOETYKA / WPROWADZENIE - Bazy ISF Diametros
Ogólne

Bioetyka a metafizyka - debata na forum ISF Diametros (3-5 grudnia 2004)


Alokacja zasobów
Medycyna i finanse. Moralna problematyka racjonowania ekonomicznego w opiece zdrowotnej. - debata na forum ISF Diametros (16-18 września 2005)