POLSKI  ENGLISH

BIOETYKA / WPROWADZENIE - Bazy ISF Diametros
Ogólne

Barbara Chyrowicz - Argumentacja we współczesnych debatach bioetycznych „Diametros” nr 19 (marzec 2009)

Marian Machinek - Znaczenie argumentacji teologicznej w sporach dotyczących bioetyki „Diametros” nr 19 (marzec 2009)

Mark G. Kuczewski - Teaching biomedical ethics as professionalism in the United States, „Diametros” nr 25 (wrzesień 2010)


Alokacja zasobów
Kazimierz Szewczyk - Medycyna i finanse. Czy ekonomiczne racjonowanie świadczeń zdrowotnych jest sprawiedliwe?, „Diametros” nr 5 (wrzesień 2005)

Szpitalne komisje etyczne
Włodzimierz Galewicz W sprawie szpitalnych komisji etycznych, Medycyna Praktyczna 2009/11, s. 120-125

George J. Agich - The Issue of Expertise in Clinical Ethics, „Diametros” nr 22 (grudzień 2009)
Jean-Claude Chevrolet, Bara Ricou - Hospital Clinical Ethics Committees. The Geneva Experience – Switzerland, „Diametros” nr 22 (grudzień 2009)
Andrea Dörries - The 4-Step Approach. Ethics case discussion in hospitals, „Diametros” nr 22 (grudzień 2009)
Vic Larcher - The development and function of Clinical Ethics Committees (CECs) in the United Kingdom, „Diametros” nr 22 (grudzień 2009)
Marian Machinek MSF - Konflikty etyczne u kresu życia w relacji lekarz-pacjent. Refleksja w kontekście projektu powołania szpitalnych komisji etycznych, „Diametros” nr 22 (grudzień 2009)
Sheila A.M. McLean - Clinical Ethics Consultation in the United Kingdom, „Diametros” nr 22 (grudzień 2009)
Tanja Ramsauer, Andreas Frewer - Clinical Ethics Committees and Pediatrics. An Evaluation of Case Consultations, „Diametros” nr 22 (grudzień 2009)
Alfred Simon - Quality Standards for Clinical Ethics Consultation, „Diametros” nr 22 (grudzień 2009)
Eleanor Updale - The role of Clinical Ethics Committees, „Diametros” nr 22 (grudzień 2009)
Rafał S. Wnuk - Komunikowanie się lekarza z pacjentem - potencjalne źródła konfliktu, „Diametros” nr 22 (grudzień 2009)


Prokreacja

Mateusz Klinowski - Zarodki, komórki macierzyste i natura ludzka „Diametros” nr 19 (marzec 2009)Status ludzkiego zarodka

Kazimierz Szewczyk: Czy płód jest pacjentem? Medyczne modele relacji kobieta brzemienna – dziecko nienarodzone, Diametros nr 32 (czerwiec 2012): 110-130

Kazimierz Szewczyk - Decyzje krytyczne w neonatologii i standardy ich podejmowania, Diametros nr 26 (grudzień 2010)

John P. Lizza - Potentiality and persons at the margins of life, Diametros nr 26 (grudzień 2010)Aborcja
Mateusz Klinowski - O niemoralności aborcji. Koherencja przekonań, biologiczne człowieczeństwo i słuszne interesy, „Diametros” nr 16 (czerwiec 2008)
Jan Deckers - The right to life and abortion legislation in England and Wales: a proposal for change, Diametros nr 26 (grudzień 2010)
Bernard Gert - Moral disagreement concerning abortion, Diametros nr 26 (grudzień 2010)
Manfred Spieker - Sozialethische Probleme des Lebensschutzes, Diametros nr 26 (grudzień 2010)

Krzywda prenatalna

Marta Soniewicka - Regulacje prawne wobec rozwoju nowoczesnych technik kontroli prokreacji: analiza roszczenia wrongful life „Diametros” nr 19 (marzec 2009)Reprodukcja medycznie wspomagana
Leszek Bosek - Refleksje wokół prawnych uwarunkowań wspomaganej prokreacji, Diametros nr 20 (czerwiec 2009)
Marta Soniewicka - Sprawozdanie z debaty Polskiego Towarzystwa Bioetycznego "Jak uregulować kwestię macierzyństwa zastępczego?", „Diametros” nr 22 (grudzień 2009)

Diagnostyka prenatalna
Olga Dryla, Genetyczna diagnostyka preimplantacyjna w świetle Stanowiska Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN, Diametros nr 34 (grudzień 2012): 116–135

Tomasz Żuradzki, Niepewność na temat moralnego statusu embrionów ludzkich a preimplantacyjna diagnostyka genetyczna, Diametros nr 34 (grudzień 2012): 179–189

Klonowanie człowieka
Anna Głąb: Etyczne aspekty klonowania ludzi. W nawiązaniu do powieści Kazuo Ishiguro Nie opuszczaj mnie, Diametros nr 32 (czerwiec 2012): 37-61

Rezygnacja z podtrzymywania życia
Marcin Śliwka - Wokół testamentu życia – podsumowanie debaty, „Diametros” nr 22 (grudzień 2009)

Letalna analgezja
Jacek Malczewski, Kodeks Etyki Lekarskiej a prawny status wybranych procedur medycyny terminalnej, referat przedstawiony na konferencji Filozoficzne i prawne aspekty kodeksów etyki lekarskiej, Kraków 25-27 maja 2007

Eutanazja i wspomagane samobójstwo
Jacek Malczewski - Eutanazja: z dziejów pojęcia, „Diametros” nr 1 (wrzesień 2004)
Jacek Malczewski - Francis Bacon: eutanazja czy opieka paliatywna?, „Diametros” nr 2 (grudzień 2004)

Genetyka
Gabriela Kawłatow: Patentowanie ludzkich genów, Diametros nr 32 (czerwiec 2012): 77-90

Jan Domaradzki: Genetyka, prywatyzacja ryzyka i polityka kozła ofiarnego, Diametros nr 32 (czerwiec 2012): 1-18

Inżynieria genetyczna
Tomasz Żuradzki - Genetic Engineering and The Non-Identity Problem, „Diametros” nr nr 16 (czerwiec 2008)

Diagnostyka genetyczna

Jakub Pawlikowski, Jarosław Sak, Krzysztof Marczewski - Problemy etyczne i prawne związane z działalnością biobanków „Diametros” nr 19 (marzec 2009)Terapia genowa

Józef Dulak - Czy powinniśmy się obawiać terapii genowej? „Diametros” nr 19 (marzec 2009)