Debata: Pobieranie narządów po nieodwracalnym zatrzymaniu krążenia

Internetowa debata organizowana w listopadzie i grudniu 2017 r. przez Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ w ramach projektu „Sprawiedliwość w opiece zdrowotnej“ (NCN, Maestro 4) we współpracy z Polskim Towarzystwem Bioetycznym.