POLSKI  ENGLISH

Lista pozycji

Moduł Twórcy i teorie, który ma obejmować tematyczne strony poświęcone najważniejszym etykom oraz teoriom etycznym, znajduje się w trakcie konstrukcji. Obecnie otwarty jest jedynie dostęp do strony Tomasz z Akwinu.

TWÓRCY
   Arystoteles
   Tomasz z Akwinu
   Immanuel Kant
TEORIE
   Utylitaryzm