POLSKI  ENGLISH

O twórcach i teoriach

Moduł Twórcy i teorie, który ma obejmować tematyczne strony poświęcone najważniejszym etykom oraz teoriom etycznym, znajduje się w trakcie konstrukcji. Obecnie otwarty jest jedynie dostęp do strony Tomasz z Akwinu.