Prezentacja: And what if the retributivist understanding of the “beyond a reasonable doubt” standard results from a cognitive bias?

Piotr Bystranowski wygłosił referat pt. „And what if the retributivist understanding of the “beyond a reasonable doubt” standard results from a cognitive bias?” podczas XXVIII World Congress of the IVR w Lizbonie w dniach 17-21 lipca 2017 r. Praca powstała w ramach projektu „Laboratorium filozofii eksperymentalnej: normatywne implikacje efektu ofiary zidentyfikowanej”.